Vi er blitt mennesker!

Loven


Sivilombudsmannen har uttalt at norske kommuner sin holdning om at en inndragning av skjenkebevilling er en administrativ handling, i henhold til «Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen» er feil. Det er å anse som en straff!
Dette er jo ganske revolusjonerende for oss i utelivsbransjen. Først og fremst slår han fast at vi er mennesker, og også at vi som en følge av det har rettsvern.
Konkret vil det si at det for inndragelse av bevilling vil kreves samme form for bevisføring som i en straffesak. Ikke som til nå, der skjenkekontrollen først ber beviset om å forlate stedet, for så å skrive en rapport om hva de syntes... I følge norges fremste advokat, og lærebokforfatter på emnet, er det ikke sikkert kommunen i tilfeller har rett til å inndra bevilling, og uansett må det objektive bevis til. Dette ble i Rogaland stadfestet av Fylkesmannen i Halv Tolvs klage på inndragningsvedtaket.
Vi har tatt dette åpenbare problemet opp med kommunen gjentatte ganger, senest nå i høst, og forsåvidt fått lange og gode svar. Man altså juridisk feil!
Hvordan skjenkekontrollen, og så kommunen, skal forholde seg til dette er selvfølgelig uklart, og vi er antagelig de siste som får vite noe, men som vi ser det, er verktøykassen deres rimelig skranten fram til nye nasjonale regler kommer på plass. Hvilke objektive bevis skal kreves, hvordan skal de få det, og hvem skal vurdere disse..? Vi tror som sagt det vil komme en avklaring på nasjonalt plan, og det er noe vi ser fram til, for så ille som det har vært til nå kan det umulig bli!
Vel, kjekt å være menneske uansett!